Winkeldiefstal melden

Winkel
diefstal
melden

Door het versturen van deze registratie, geeft u SODA de opdracht om de gegevens van de dader(s) bij de politie op te vragen en deze te gebruiken voor het verhalen van de hiermee gepaard gaande schade. Alles overeenkomstig de eerder tussen u en SODA afgesloten lastgevingsovereenkomst.

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met de helpdesk info@so-da.nl.