Soda verhaalt 201 euro schadevergoeding bij agressie in de horeca

In een gastvrije horeca heerst een goede sfeer. Ondernemers werken onderling en met de gemeente nauw samen om ook voor een veilige horeca te zorgen. Gastheren en gastvrouwen, politie en toezichthouders zijn getraind om ook op drukke momenten veiligheid te garanderen.
Ondanks deze inspanningen zullen zich incidenten voordoen. Sommige gasten zullen opzettelijk de goede sfeer verzieken door misdragingen, vernielingen, opstootjes et cetera. Gasten worden die zich misdragen worden aangesproken op het wangedrag en desnoods worden zij aangehouden door de politie. Dit ingrijpen kost de ondernemer tijd. Een incident waarbij een gast wordt aangehouden leidt tot oponthoud en overlast.

Slachtoffer van geweld en agressie?

Doe uw melding op meldingen.so-da.nl/ga-horeca en SODA regelt de rest.

De aanpak

SODA helpt benadeelden om financiële schade die gepaard gaat met wangedrag te verhalen op de veroorzaker. Indien een dader wordt aangehouden en een horecaondernemer benadeeld is vanwege een incident ontstaat er schade. Vastgesteld is dat de schade voor horeca ondernemers gemiddeld minimaal € 201,- bedraagt. Schade bestaat uit de tijd die medewerkers kwijt zijn aan waarnemen, aanhouden en afdoen van het incident. SODA verhaalt deze schade namens de ondernemer op de dader. De indirecte schade kan eventueel worden verhoogd wanneer ook sprake is van directe schade. Denk daarbij aan beschadigingen aan eigendommen van de ondernemer of gasten. De veroorzaker is verplicht deze schade te vergoeden. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is deze te vergoeden.

Resultaten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas a aliquam nunc. Etiam luctus vel sem vitae interdum. Morbi ut mollis ligula. Donec commodo augue non turpis aliquam, non dictum purus hendrerit. Sed a elit ex.

Curabitur at nibh luctus, tempus massa sed, tempus metus. Aenean felis arcu, finibus in mauris ut, rhoncus faucibus metus. Quisque interdum nibh in tortor imperdiet aliquam. Donec non facilisis nibh. Phasellus at risus sit amet nunc rutrum hendrerit a et elit.

3 stappen om uw schade te verhalen

Politie

Na een aanhouding wordt de politie ter plaatse gevraagd. Bel 0900-8844 of bij agressie 112.

Aangifte

Met de politie wordt het incident besproken en een afhandeling besloten. Met de politie worden afspraken gemaakt over het doen van aangifte. Dat kan ter plekke of in andere gevallen achteraf aan het politiebureau.

 

Melden

U meldt hier het incident.
Hierna bent u klaar. SODA ontvangt van de politie de gegevens van de dader en verzorgt de incasso.
Als er ook andere schade is ontstaan, bijvoorbeeld beschadiging van artikelen, geeft u dit binnen 1 week door op www.so-da.nl/schade-melden.

Hierna bent u klaar. SODA ontvangt van de politie automatisch de gegevens van de winkeldief en verzorgt de incasso.

Schadeberekening

Activiteit Uren Tarief Bedrag
Observeren, aanspreken, politie alarmeren 0,5 43 21,50
Aanhouden, ophouden, overdragen (met 2 man = 2x half uur) 1 43 43
Schade opnemen en administreren. beelden zoeken en overdragen 1 70 70
Aangifte doen dan wel getuigenverklaring afgeven 1 70 70
Sub-totaal     204,50
Afslag schade 25%     -51,13
Inzet SODA voor schadeverhaal     40
BTW 21% over SODA-inzet     8,40
Totaal     201,78
Afronden     201

Schade innen

SODA zal via de politie de gegevens van de dader verkrijgen. Hierna zal SODA de veroorzaker van schade de rekening toesturen. Indien betaling ook na herinneringen uitblijft zal SODA de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Deze zal de vordering innen en daartoe desnoods naar de rechter gaan.

Kosten

De SODA-aanpak bij wangedrag in de horeca is voor deelnemers zonder vaste kosten. Alleen na een succesvolle incasso zal SODA een deel inhouden bij uitbetaling.