Over SODA

SODA is ontstaan uit een gevoel van noodzaak. Eigenaar Arie Jan van Os zag tijdens zijn werk binnen de politieorganisatie dat het te vaak voorkwam dat criminelen ongestraft wegkwamen en dat benadeelden met de schade achterbleven. Vanuit de gedachte dat de veroorzaker verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn daad en benadeelden gecompenseerd worden, heeft Arie Jan in 2006 SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) opgericht. Het SODA-team bestaat inmiddels uit 15 enthousiaste medewerkers die zich dagelijks inzetten voor retailers, verzekeraars en consumenten.

Missie & Visie

Het terugdringen van criminaliteit: dat is de missie van SODA. Dit doen wij door daders te confronteren met het strafbare feit en ze aansprakelijk te stellen voor de schade die zij veroorzaken. Op deze manier wordt de dader verantwoordelijk gehouden en de benadeelde financieel gecompenseerd. Onze werkwijze heeft ook een maatschappelijk doel. Door een duidelijk signaal af te geven aan daders verkleinen we de kans op herhaling, wordt het gevoel van veiligheid vergroot en het strafrechtelijk systeem ontlast.

Werkwijze

SODA verhaalt schade namens benadeelden. Dit doen wij onder ander bij winkeldiefstal, tanken zonder betalen, internetoplichting en verzekeringsfraude. SODA ontzorgt benadeelden en neemt de complete afhandeling uit handen. Via een online platform kunnen organisaties eenvoudig en snel melding maken en de status van alle zaken inzien. De debiteuren worden respectvol benaderd en we begeleiden hen in het betalingsproces. Vanuit de gedachte: ‘Vriendelijk waar het kan, stellig als het moet” betekent dit dat de gang naar de rechter niet uitgesloten is.

cijfers 2021

Het team

Het SODA-team bestaat uit 15 medewerkers, ieder met een eigen achtergrond en talent. Er werken mensen met ervaring in detailhandel, administratie, accountancy, politie, IT en criminologie. Met deze diversiteit heeft SODA veel specialistische kennis en vaardigheden in huis.

Samenwerkingen

Voor een optimale dienstverlening bundelen wij onze krachten met verschillende partners. Wij zijn associate partner van het Verbond van Verzekeraars en werken samen met de politie, BigBrother, nietbezorgd.nl en een aantal toegewijde deurwaarders en advocaten in binnen- en buitenland.

Transparant

SODA is opgericht als een stichting en heeft zodoende geen winstoogmerk. Deze rechtsvorm past nog steeds goed bij de positie tussen de benadeelde en de dader. Een deel van de activiteiten is ondergebracht in SODA BV. Zo kunnen we voor opdrachtgevers een betrouwbare partij zijn, investeringen doen en de continuïteit waarborgen.
SODA staat onder toezicht van DAAD (stichting directe aansprakelijkstelling aan daders). DAAD waakt over de kwaliteit van de organisaties die uitvoering geven aan schadeverhaal op daders van strafbare gedragingen en voorziet betrokken partijen van een klachtenregeling.