Effectieve schadeverhalers zonder winstoogmerk

Wat we doen

SODA verhaalt schade namens benadeelden. Dit doet SODA bij winkeldiefstal, tanken zonder betalen, online fraude, verzekeringsfraude en in andere situaties. Door schade te verhalen ontstaat een betekenisvolle afdoening voor de benadeelde. Onderzoek heeft uitgewezen dat daders die schade vergoeden minder in herhaling vallen. Zo draagt de SODA-aanpak bij aan het terugdringen van criminaliteit en wordt een onrechtmatige daad betekenisvol afgedaan.

Hoe we dat doen

SODA verhaalt schade in de minnelijke fase. Daders worden aansprakelijk gesteld voor schade die werd veroorzaakt. SODA verzorgt de financiële afhandeling. Debiteuren worden respectvol benaderd en we begeleiden hen om het betalen mogelijk te maken. Vanuit de gedachte: ‘Vriendelijk waar het kan, stellig als het moet” betekent dat desnoods de gang naar de rechter wordt gemaakt.

cijfers 2021

Stichting

SODA is opgericht als stichting en heeft dus geen winstoogmerk. Deze rechtsvorm past goed bij de positie tussen de benadeelde en dader. Een deel van de activiteiten zijn onder gebracht in SODA BV. Zo kunnen we voor opdrachtgevers een betrouwbare partij zijn, investeringen doen en continuïteit waarborgen.

Ons team

Bij SODA werken 15 mensen. Ieder met een eigen achtergrond en talent. Bij SODA werken mensen met ervaring in detailhandel, administratie, accountancy, politie, IT en criminologie. Met deze diversiteit heeft SODA veel kennis en vaardigheden in huis. Voor specifieke kennis kan SODA terugvallen op een netwerk aan onder andere advocaten, rechters en deurwaarders.

Onze missie

Het terugdringen van criminaliteit, door aan daders een betekenisvolle financiële afdoening aan te bieden waarmee de schade van wordt vergoed.

Onze visie

Door daders van strafbare feiten direct te confronteren met en aansprakelijk te stellen voor de financiële schade die als gevolg van onrechtmatig handelen is ontstaan, wordt uiteindelijk de benadeelde gecompenseerd en de dader op zijn verantwoordelijkheid aangesproken. Door standaardisatie in schadeomvang en eenvoudige toepassing van de afdoening wordt de benadeelde zoveel mogelijk ondersteund. De maatschappelijke bekendheid van deze maatregel dient de dader te weerhouden van zijn onrechtmatige daad.

Toezicht

DAAD

SODA staat onder toezicht van DAAD; stichting Directe Aansprakelijkstelling aan Daders. DAAD waakt over de kwaliteit van de organisaties die uitvoering geven aan de directe aansprakelijkstelling en voorziet betrokken partijen van een klachtenregeling. Stichting DAAD wordt gevormd door VNO-NCW/MKB, Verbond van Verzekeraars en een afvaardiging van de Politie

www.daad.nu

Partners

BigBrother

Veel tankstations maken gebruik van de innovatieve camerasystemen van BigBrother. Een slimme investering. De veiligheid wordt vergroot en tijd kan worden bespaard. Door de slimme koppeling met SODA kunnen meldingen van onbetaalde tankbeurten met een druk op de knop worden gemeld bij SODA.

Nietbezorgd.nl

Samen met nietbezorgd.nl maken we een vuist tegen malafide websites. Krijgt u online bestelde producten niet geleverd? Meld u op de site. Niet bezorgd helpt u verder. Wordt het product niet geleverd, krijgt u uw geld niet terug, dan zal SODA u helpen alsnog uw geld terug te krijgen.

Deurwaarders en advocaten

SODA werkt nauw samen met een aantal toegewijde deurwaarders en advocaten in binnen en buitenland. Dit maakt het mogelijk om effectief schade te verhalen in Nederland, Belgie en Duitsland.

SODA werkt samen met De Schout Gerechtsdeurwaarders, Dikaioma, Damste, Likifin, Groen en de Wilde, Bosveld, Blue Legal, VDSH, advocatenkantoor Steenhuisen