In het belang van benadeelden

Ondernemers worden met regelmaat geconfronteerd met criminaliteit. De afhandeling hiervan kost de ondernemer veel tijd. En geld. Volgens het civiel recht is de veroorzaker van schade verplicht deze te vergoeden. SODA stelt de dader aansprakelijk in opdracht van de benadeelde. Zo wordt de ondernemer schadeloos gesteld en draait de veroorzaker op voor de schade.

Winkeldiefstal is een probleem. Winkeliers willen ondernemen, verkopen, klaarstaan voor hun klanten. Helaas is de realiteit dat een deel van de klanten bij de kassa niet afrekent.

Duizenden keren per jaar krijgen tankstations te maken met tanken zonder betalen. Ondernemers blijven in veel gevallen met de kosten achter. SODA helpt deze kosten te verhalen.

Meer en meer mensen worden slachtoffer van een vorm van internetoplichting.In veel gevallen blijft de daadwerkelijke oplichter vaak buiten beeld. SODA verhaalt het betaalde geldbedrag.

Geweld, agressie en hufterig gedrag is een hardnekkig probleem. Indien de veroorzaker hiervoor aangehouden wordt krijgt deze de rekening gepresenteerd.

Het aantal woninginbraken is hoog. De indruk bestaat dat de gestolen buit ook wordt aangeboden bij opkopers. Zolang inbrekers hun buit kunnen verzilveren blijven inbraak en andere misdrijven lucratief.

Verzekeraars keren vele duizenden euro’s uit aan hun klanten. Helaas blijkt dat niet in alle gevallen terecht. Fraude is onacceptabel in welke vorm dan ook.

“Ik meld een onbetaalde tankbon en SODA regelt de rest”

Ron Katoen – exploitant (Oldenzaal)

Opgelicht met positieve afloop

Benadeelde uit het oosten van het land

heel blij met de benadering én het resultaat en ik zou zeggen ga zo door

Benadeelde uit het westen van het land

De SODA-aanpak

Sinds 2005 is SODA de bedenker en uitvoerder van de aanpak directe aansprakelijkstelling. Door het succes hiervan worden inmiddels tonnen aan euro’s overgemaakt aan benadeelden van strafbare feiten. Deelnemers aan de SODA-aanpak ervaren een daling in criminaliteit van tientallen procenten. Het resultaat van de directe aansprakelijkstelling bij winkeldiefstal was aanleiding tot het ontwikkelen van de SODA-aanpak voor andere delicten. Momenteel wordt de SODA-aanpak toegepast bij opkopers, verzekeraars en bij agressie in het openbaar vervoer. SODA ontwikkelt op eigen initiatief en op verzoek van partijen nieuwe toepassingen van de aanpak.

Verhaalkans

‘Van een kale kip kun je niet plukken’ was een veel gehoorde opmerking. De praktijk wijst uit dat de verhaalkans hoog is. In circa 80% van de gevallen wordt de aansprakelijkstelling betaald. Deze hoge verhaalkans bereikt SODA doordat veelal binnen een week de veroorzaker van schade aansprakelijk wordt gesteld. De duidelijke communicatie, onze deskundige helpdesk, en de respectvolle en constructieve benadering van debiteuren helpt de verhaalkans te vergroten.

Toezicht

Door nauwe samenwerking met onder andere politie, justitie, ondernemers et cetera geniet SODA een groot vertrouwen bij betrokken partijen. Om dit vertrouwen te waarborgen staat SODA onder toezicht van de Stichting DAAD. DAAD waakt over de kwaliteit van de uitvoering van de aanpak en biedt betrokken partijen een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.

Samenwerking

Dankzij de samenwerking met alle betrokken partijen, kan SODA de aanpak voortdurend verbeteren en zoveel mogelijk aansluiten op de behoeften en werkwijzen van de verschillende partijen. De politie levert SODA de gegevens van aangehouden winkeldieven, hierdoor ontvangt de dader vaak binnen een week een aansprakelijkstelling op de mat en kan SODA de incasso starten.