Soda verhaalt schadevergoeding bij winkeldiefstal

Doordat winkeliers en personeel goed opletten in de winkel worden winkeldieven betrapt. En dan? Door de winkeldief aan te houden en de politie in te schakelen is de ondernemer veel tijd kwijt met de afhandeling van de diefstal. Die tijd kan door de winkelmedewerker niet in de winkel worden besteed. Het gevolg is dat de winkelier extra financiële schade ondervindt als hij optreedt tegen winkeldiefstal. De winkeldief is volgens de wet verplicht schade te vergoeden die hij veroorzaakt. SODA neemt de ondernemer alle zorgen uit handen en verhaalt deze kosten op de winkeldief.

SODA bij winkeldiefstal

Maak nu kennis met onze online winkeldiefstalafhandeling.
Een nieuwe dienst van SODA, ook zonder tussenkomst van de politie.

www.bijwinkeldiefstal.nl

De aanpak

SODA helpt benadeelden om de financiële schade die gepaard gaat met winkeldiefstal te verhalen op de winkeldief. Vastgesteld is dat er bij winkeldiefstal gemiddeld €181,- aan indirecte schade ontstaat. Indirecte schade bestaat uit de tijd die de winkelier kwijt is aan het waarnemen, aanhouden en afdoen van de winkeldiefstal. Deze schade verhaalt SODA namens de winkelier op de dader. De indirecte schade kan eventueel worden verhoogd wanneer er ook sprake is van directe schade. Denk daarbij aan onverkoopbare artikelen of beschadigingen in de winkel. De winkeldief is verplicht deze schade te vergoeden. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is deze te vergoeden.

Resultaten

Duizenden bedrijven zijn aangesloten bij SODA. Jaarlijks maakt SODA meer dan een miljoen euro over aan ondernemers. Het effect van de aanpak is duidelijk merkbaar. Deelnemende bedrijven worden minder vaak geconfronteerd met diefstal. Wetenschappelijk onderzoek heeft zelfs aangetoond dat de aanpak bij deelnemers van SODA een significante invloed heeft op recidive. Winkeldieven die geconfronteerd worden met de aanpak van SODA vallen minder vaak in herhaling!

3 stappen om uw schade te verhalen

Aanhouden en politie bellen

Na ontdekken van winkeldiefstal spreekt u de winkeldief aan. U vertelt de winkeldief dat deze is aangehouden en brengt de winkeldief bij voorkeur naar een kantoorruimte. Daar belt u de politie. 0900-8844 of bij geweld 1-1-2.

Aangifte

In afwachting van de politie kunt u eventueel al starten met het vastleggen van de gegevens voor de aangifte.

Overdragen

U draagt de winkeldief over aan de politie en u doet ter plekke aangifte. Als er ook andere schade is ontstaan, bijvoorbeeld beschadiging van artikelen, geeft u dit binnen 1 week door op www.so-da.nl/schade-melden

Hierna bent u klaar. SODA ontvangt van de politie automatisch de gegevens van de winkeldief en verzorgt de incasso.

Schadeberekening

Handeling Tijd in minuten Tarief in euro’s Bedrag in euro’s
Observeren, aanspreken en aanhouden van de verdachte 15 87,50 21,88
Ophouden van de verdachte en alarmeren van de politie 30 87,50 43,75
Assisteren bij het ophouden door een winkelmedewerker 30 56,50 28,25
Overdragen van de verdachte aan de politie 15 87,50 21,88
Diverse communicatie en administratie 15 87,50 21,88
Administratie, afhandeling en verhaal van de schade 30 87,50 43,75
Subtotaal     181,38
Afronden     181,-

Kosten

De aanpak van SODA is altijd zonder vaste kosten voor u. Alleen na succesvolle incasso wordt een deel van de incasso ingehouden door SODA.
No cure no pay.

 

Kosten (exclusief BTW)  
Bemoeienis SODA 39,67
Inhouding directe schade 15%

Winkeldiefstal melden?

Doe uw melding op meldingen.so-da.nl en SODA regelt de rest.

Meld uw winkel gratis aan

Aanmelden bij SODA is heel eenvoudig. Vul uw gegevens in. Na ondertekening van de lastgeving en bevestiging hiervan ontvangt u per post uw deelnemersnummer en het startpakket met aankondigingsmateriaal, stickers en informatiefolders.

Kosten
SODA rekent vooraf geen kosten voor haar diensten. Slechts na betaling van de dader houdt SODA het tarief in voor haar bemoeienis. No cure, no pay..