Een autoschade die onterecht geclaimd is of een beschadigde mobiele telefoon die achteraf toch niet beschadigd blijkt te zijn, elk jaar wordt er in de verzekeringsbranche voor tientallen miljoenen euro’s gefraudeerd. Het opsporen en afhandelen van verzekeringsfraude kost veel tijd en geld. SODA ondersteunt verzekeraars bij het verhalen van directe én indirecte schade, want een fraudeur is bij wet verplicht om de verloren tijd ook als schade te vergoeden.

Onze aanpak

Fraude wordt gezien en aangepakt, dat is het signaal dat wij samen met verzekeraars afgeven. Wij behandelen zowel particuliere- als zakelijke dossiers en ondersteunen bij:

  • Claimfraude
  • Acceptatiefraude
  • Regres

Op het moment dat er fraude geconstateerd is wordt de fraudeur door de verzekeraar geïnformeerd en vanaf dat moment zijn wij bij de zaak betrokken. Wij verhalen niet alleen de directe schade namens de verzekeraar, maar stellen de fraudeur ook aansprakelijk voor de indirecte schade (verloren tijd). We werken hierbij met vaste bedragen. Bij acceptatiefraude hanteren wij een schadevergoeding van €101,-. Bij claimfraude bedraagt de schadevergoeding €191,- of € 532,-.

Wij gaan in gesprek met de fraudeur en kijken daarbij naar een passende en correcte afhandeling voor alle partijen. Door deze persoonlijke benadering is de betalingsbereidheid hoog. Met een verhaalscore van 70% in de afgelopen jaren kunnen we spreken van een succesvolle aanpak.

Associate partner van Verbond van Verzekeraars

Kennis van de branche, ervaringen delen en meebewegen zijn essentieel om de juiste dienstverlening te kunnen bieden. Door het associate partnership met het Verbond van Verzekeraars en nauw contact met verzekeraars weten wij wat er speelt en kunnen wij u optimaal van dienst zijn. Klik hier om meer te lezen over het Verbond van Verzekeraars.

Voordelen van SODA

  • Eén partner voor alle verzekeringsfraudezaken
  • Van minnelijk traject tot en met gerechtelijke procedure
  • Persoonlijke benadering bij het verhalen van schade
  • Hoge verhaalscore

Het resultaat

Sinds de start in 2016 hebben wij meer dan 6000 zaken behandeld en is er meer dan drie miljoen euro terugbetaald door fraudeurs. Deze cijfers laten helaas zien dat het er veel gefraudeerd wordt en wij besteden dan ook aandacht aan preventie. Door bij acceptatiefraude al een signaal af te geven hopen wij het aantal fraudezaken terug te dringen, want op dit moment zijn de verzekeraars en premiebetalers de benadeelden.

Kwalitatieve dienstverlening

Door nauwe samenwerking met onder andere politie, justitie en ondernemers heeft SODA een groot vertrouwen opgebouwd bij alle betrokken partijen. Om dit vertrouwen en de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen staat SODA onder toezicht van de Stichting DAAD. Stichting DAAD waakt over de kwaliteit van de uitvoering en biedt betrokken partijen een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.

Informatie en vragen

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Atie Wisse, accountmanager verzekeringszaken, via verzekeringszaken@so-da.nl.