De landgrens over

De landsgrens over

woensdag, 01 november 2023

Met meer dan 4000 tankstations in Nederland kunnen brandstofdieven op veel plaatsen terecht. Tanken zonder te betalen is een aanhoudend probleem. De verwachting is dat de criminaliteitscijfers door de hoge brandstofprijzen de komende periode niet zullen dalen.

Waar het tot voor kort niet mogelijk was om schade te verhalen op buitenlandse brandstofdieven, brengt de samenwerking met Gerechtsdeurwaarderskantoor Dikaioma  hier verandering in. Wij spreken met Karolien Dockers, CEO van Dikaioma.

Gespecialiseerd in grensoverschrijdende vorderingen

Dikaioma is gevestigd in Waregem en is actief vanuit vijf vestigingen. Dikaioma ondersteunt SODA sinds twee jaar  bij het verhalen van schade op Belgische brandstofdieven.

Buitenlandse debiteuren zijn niet uitzonderlijk voor Dikaioma. “Gezien de ligging van België tussen Nederland, Frankrijk en Groothertogdom Luxemburg komt het wel vaker voor dat we in aanraking komen met buitenlandse vorderingen”, vertelt Karolien Dockers. “Dikaioma heeft meerdere buitenlandse klanten en heeft zich inmiddels gespecialiseerd in grensoverschrijdende vorderingen. Dikaioma is de Belgische partner binnen het European Collection and Enforcement Network Connexx. Dit netwerk biedt ons de mogelijkheid om onze klanten in contact te brengen met competente advocaten en gerechtsdeurwaarders binnen 22 Europese landen die op hun beurt hen bijstaan met de toelichting van de wetgeving ter plaatse en inning van openstaande vorderingen”.

De landgrens over

Belgische debiteuren zijn ‘verbaasd’

Tot nu toe heeft Dikaioma namens SODA 1232 dossiers behandeld met een totale hoofdsom van circa €72.000,-

“De Belgische debiteuren zijn ‘verbaasd’ dat vorderingen uit Nederland effectief wordt ingevorderd”, vervolgt Karolien. “Vele grijpen de kans om het dossier op een minnelijke wijze te regelen en betalen de vordering na de eerste ontvangen betalingsherinnering. We hebben op vandaag een recuperatie van 44,5% door de dossiers op een minnelijke wijze te behandelen. We verwachten nog een extra recuperatie in 20% van de dossiers na gerechtelijke fase”.

Duitsland en Polen

Het verhalen van schade over de landsgrens stopt niet in België. SODA is inmiddels ook actief in Duitsland en in Polen is een voorzichtige start gemaakt. Door deze uitbreiding kan SODA de problematiek breder aanpakken en benadeelde tankstationexploitanten nog beter van dienst zijn.

Voor meer informatie over de SODA-aanpak klikt u hier.