EEN DILEMMA VOOR ONDERNEMERS: POLITIETEKORT BIJ WINKELDIEFSTAL

Een dilemma voor ondernemers: politietekort bij winkeldiefstal

woensdag, 11 oktober 2023

De politie besteedt veel aandacht aan het verhogen van de aangiftebereidheid, want hoe meer winkeldiefstalregistraties, hoe beter de politie inzicht houdt in de omvang en spreiding van de problematiek. Tegelijkertijd is er een structureel tekort aan politieagenten, waardoor ondersteuning bij de afhandeling van een winkeldiefstal steeds vaker niet mogelijk is.

“Deze ontwikkeling zorgt voor een dilemma bij ondernemers”, vertelt Niels van Os, ontwikkelaar bij SODA. “Het merendeel van de ondernemers wil winkeldiefstallen aanpakken en hecht veel waarde aan de betrokkenheid van de politie. Nu deze ondersteuning, door actualiteiten in de samenleving en een personeelstekort, steeds vaker uitblijft, staat de winkelier in tweestrijd; de winkeldief laten gaan of soms lang afwachten of de politie kan komen?”.

De praktijk

“Ik sprak recent met een manager van een grootwinkelbedrijf. Zij hadden een winkeldief aangesproken en de politie gebeld. De politie was die dag onderbemand en kon pas na twee uur komen. Dan staat de winkelier voor een keuze, wachten op de politie of de winkeldief wegsturen? Beide scenario’s zijn onwenselijk. Deze winkelier heeft ervoor gekozen om de winkeldief te laten gaan”.

De oplossing

De grote vraag is of een afhandeling via de politie in alle gevallen noodzakelijk is? Is er een andere manier waarop een winkeldiefstal betekenisvol en correct afgehandeld kan worden? Volgens Niels is het antwoord hierop kort: “Ja, dat is er, via het civiel recht”. “Van oorsprong is de afhandeling door de politie de enige en vertrouwde aanpak, maar de tijden zijn veranderd. Het is voor ondernemers belangrijk om mee te bewegen, zodat de veiligheid in winkel gewaarborgd blijft en de criminele derving door winkeldiefstal niet verder stijgt. Schadeverhaal via het civiel recht is een bewezen en efficiënte aanpak. Winkeliers die gebruik maken van de nieuwe werkwijze registreren meer winkeldiefstallen. Doordat de afhandeling minder tijd kost kan er effectiever worden ingegrepen. We zien ook dat de schadevergoeding in de meeste gevallen direct wordt betaald, omdat de civiele afhandeling volledig digitaal plaatsvindt. Zo is het incident voor ondernemer en winkeldief in één keer afgehandeld. Het civiel recht ontlast het strafrechtelijk systeem en maakt het mogelijk om niet-ernstige delicten snel en betekenisvol te kunnen afhandelen”.

Online en samen met politie

SODA biedt winkeliers de mogelijkheid om een winkeldiefstal online af te handelen. Dit kan met, maar ook zonder aanwezigheid van de politie. “Het online platform bijwinkeldiefstal.nl is in samenspraak met de politie en ondernemers ontwikkeld”, legt Niels uit. “Het systeem is zo ingericht dat de politie altijd geïnformeerd kan worden. Het platform is volledig voorbereid op de aansluiting op het RAPP. De testen met de politie zijn inmiddels succesvol afgerond. Door deze koppeling ontstaat er één applicatie waarmee aangifte, schadeverhaal, het opstellen van een winkelverbod en communicatie met de politie mogelijk is. De politie kan altijd ter ondersteuning gevraagd worden wanneer er discussie is over de schuldvraag of als sprake is van geweld. Bij een meewerkende winkeldief kan een winkeldiefstal door de ondernemer zelfstandig, snel en online afgehandeld worden. De SODA-aanpak ontlast de politie en biedt de winkelier de mogelijkheid om winkeldiefstallen correct en vlot af te handelen. Wij nodigen alle winkeliers uit om het platform vrijblijvend te testen”, sluit Niels af.

Klik hier om meer te lezen over de SODA-aanpak.