Een duidelijk signaal aan fraudeurs

Een duidelijk signaal aan fraudeurs

donderdag, 29 juni 2023

Met meer dan 6000 behandelde zaken en ruim vijf miljoen euro aan verhaalde schade specialiseren wij ons steeds meer op het gebied van verzekeringsfraude. Wij nemen je mee naar onze afdeling verzekeringsfraude en spreken met Atie Wisse over de doelstellingen en werkwijze van SODA.

“Wij ondersteunen zowel grote verzekeringsmaatschappijen die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars als kleine verzekeringsmaatschappijen”, start Atie. “Wij behandelen dossiers die uiteenlopen van een gestolen zonnebril die toch niet gestolen blijkt te zijn, tot een onterecht uitgekeerde claim van meer dan €300.000 naar aanleiding van een opzettelijke aanrijding. De verzekeringsmaatschappijen voeren het fraudeonderzoek uit. Als vaststaat dat er fraude gepleegd is, dan nemen wij het dossier over. We verhalen namens de opdrachtgever de directe en indirecte schade op de dader.”

Gemeenschappelijk doel

De verzekeraars en SODA hebben een gemeenschappelijk doel: het terugdringen van verzekeringscriminaliteit. Hiervoor is er een lik-op-stukbeleid, maar misschien nog veel belangrijker is een eenduidige aanpak gericht op preventie. Verzekeringsfraude is een groeiend probleem dat de maatschappij elk jaar miljoenen euro’s kost.

Associate partner van Verbond van Verzekeraars

“Om het verschil te kunnen maken zijn samenwerkingen van essentieel belang”, benadrukt Atie. “Vorig jaar december zijn wij associate partner geworden van het Verbond van Verzekeraars. Door het delen van onze kennis, ervaring en visie op het gebied van schadeverhaal via het civiel recht ondersteunen wij verzekeraars bij het ontwikkelen van een (preventieve) aanpak. Via het civiel recht kun je een fraudeur aanspreken op zijn handelen, zonder de strafrechtketen te belasten. Dit zien wij als een maatschappelijk verantwoorde werkwijze om schade te verhalen. We zijn recent nog in gesprek geweest met de adviescommissie CBV (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit) dat onderdeel is van het Verbond van Verzekeraars. Wij merken dat het bundelen van kennis en kunde bijdraagt bij aan het ontwikkelen van een sectorbreed, transparant en maatschappelijk verantwoord plan van aanpak.”

Een duidelijk signaal aan fraudeurs
Atie Wisse samen met collega Esra

Preventie

Volgens Atie kun je verzekeringsfraude nog verder terugdringen door een duidelijk signaal af te geven bij de acceptatiefraude. “Nu zijn verzekeraars en premiebetalers de dupe van de schade die fraudeurs veroorzaken. Door preventiemaatregelen worden fraudeurs afgeschrikt. Als dit collectief uitgevoerd wordt dan voelen fraudeurs nog meer dat fraude gezien en aangepakt wordt. Wij bieden onze klanten ook de mogelijkheid om schade te verhalen bij acceptatiefraude. Ik ben ervan overtuigd als we hier meer op inzetten we fraudeurs op het juiste moment aanspreken en dat is niet achteraf, maar bij aanmelding.”

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Op het moment dat SODA schade verhaalt is er veel aandacht voor de menselijke maat. “Wij onderscheiden ons in de communicatie met onze debiteuren”, vertelt Atie trots. “Natuurlijk zijn wij er primair voor onze opdrachtgevers, maar de menselijke maat vinden wij erg belangrijk. Wij denken mee met onze debiteuren in het vinden van een passende oplossing. Als debiteuren merken dat we openstaan voor een gesprek is een oplossing dichterbij dan wanneer er helemaal geen flexibiliteit of begrip voor de situatie is. Onze opdrachtgevers hechten ook veel waarde aan deze persoonlijke benadering, omdat zij vaak werken met ethisch manifest waarin maatschappelijk verantwoord incasseren opgenomen is.”

Ontwikkelingen

“Ondanks alle inspanningen vanuit de branche zien wij een stijging in het aantal dossiers, maar ook de aard van de fraudeclaim verandert. Dit betekent meer dan ooit dat een eenduidige aanpak noodzakelijk is. Wij geloven dat als we samenwerkingen intensiveren we nog grotere stappen kunnen maken in het terugdringen van verzekeringscriminaliteit”, eindigt Atie.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Kijk dan op de verzekeringsfraude-pagina of stuur uw vraag naar contact@so-da.nl.